WE WORK WITH POWER
Alstema

WE work with power

Alstema to polska firma z zaawansowanym zapleczem merytorycznym i ugruntowanym doświadczeniem realizacji projektów na rynku unijnym oraz pozaeuropejskim. Specjalizacją spółki są jednofazowe i trójfazowe szynoprzewody średniego napięcia, realizowane kompleksowo również z przynależną aparaturą, urządzeniami, przyłączami i konstrukcjami

Posiadana hala produkcyjna umożliwia realizacje zadań znaczących rozmiarów i w zróżnicowanym zakresie. Park maszynowy, złożony z profesjonalnych i nowoczesnych stanowisk CNC oraz własnej malarni, jest przygotowany do produkcji szynoprzewodów oraz urządzeń i konstrukcji dla branż o wysokim reżimie technicznym i technologicznym. 
Alstema posiada duże zdolności adaptacyjne i elastycznie dopasowuje się do skali zleceń, potrzeb Projektów i wymagań Klientów.

Mieści się w Mikołowie na terenie Aglomeracji Górnośląskiej, stanowiącej jedno z najlepiej skomunikowanych regionów w Polsce z licznymi połączeniami autostradowymi, kolejowymi i lotniczymi.

Alstema oferuje Klientom kompleksowy zakres realizacji najbardziej wymagających zadań, począwszy od procesu projektowego, przez produkcję, badania laboratoryjne, badania fabryczne, dostawy, montaż i przekazanie zadania do eksploatacji.

Nasze
Realizacje

Alstema wyprodukowała tysiące metrów szynoprzewodów średniego napięcia przeznaczonych dla kilkudziesięciu najważniejszych Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Rafinerii w Europie, Azji i Afryce. Specjalizacją spółki są szynoprzewody jednofazowe (IPB) i trójfazowe (SPB / NSPB) w wykonaniach okrągłych i prostokątnych. Ponadto w cyklu dystrybucji energii elektrycznej znajdują się także inne realizacje spółki: szafy wyprowadzenia mocy, szafy zera generatora, przyłącza do urządzeń, chłodnice i inne urządzenia dostarczane wiodącym na światowym rynku Wykonawcom obiektów energetycznych.

SERWIS

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnych oraz innych producentów, 
 • montaż Wyłączników Generatorowych, 
 • przeglądy okresowe z możliwością przedłużenia okresu gwarancyjnego, 
 • wymiana podzespołów w istniejących systemach, 
 • modernizacje starych systemów do nowych parametrów, 
 • modyfikacje przyłączy po wymianie transformatorów, rozdzielnic,
 • Systemy Nadciśnienia Suchego Powietrza w istniejących szynoprzewodach,
 • serwis awaryjny.

MONTAŻ

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnej produkcji,
 • montaż szynoprzewodów innych producentów,
 • montaż Wyłączników Generatorowych w istniejących układach wyprowadzenia mocy,
 • dostosowanie przyłączy szynoprzewodów po wymianie transformatorów i rozdzielnic,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 • obiektów elektrycznych i energetycznych,
 • urządzeń pomocniczych w elektrowniach,
 • rurociągów przemysłowych,
 • konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych,

PROJEKTOWANIE

Zakres Projektowy uwzględnia:
1. Wsparcie techniczne dla uczestników projektu, włączając w to pomiary własne 
w obiekcie docelowym, wyjaśnienia, spotkania, przeglądy, założenia, wytyczne 
i uzgodnienia międzybranżowe,

2. Dokumentację Projektową opracowaną dla uzyskania rozwiązań spełniających wymagane parametry techniczne i warunki eksploatacji,  a zarazem najkorzystniejszych dla budżetu inwestycji m.in. ...