WE WORK WITH POWER
Produkty/SZYNOPRZEWODY SN TYPU ALPE

SZYNOPRZEWODY SN TYPU ALPE

PRZEZNACZENIE
Szynoprzewody typu ALPE stanowią zintegrowany  system  linii  przesyłowej  przeznaczony głównie do:  
 • wyprowadzenia mocy z generatorów średniej i dużej mocy, 
 • wykonania połączeń urządzeń w układach o dużej mocy zwarciowej,
 • wykonania grupy połączeń transformatorów jednofazowych, 
 • wykonania połączenia układu zasilania potrzeb własnych, 
 • rozprowadzania energii w zakładach.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Szynoprzewody typu ALPE to  niezawodne instalacje elektroenergetyczne w zakresie napięć od  7,2 do 36 kV  i  prądzie  znamionowym od  1,25 do 18 kA,  z  izolacją  powietrzną  i  chłodzeniem  naturalnym. Przystosowane są do pracy zarówno wewnątrz obiektów jak i do pracy napowietrznej. Mogą być eksploatowane w warunkach dużego zapylenia i wilgotności.   

Szynoprzewody typu ALPE mogą być wykonane w dwóch odmianach:
 • Bez nadciśnienia,  co  oznacza,  że  powietrze  wewnątrz  szynoprzewodu  jest  pod  ciśnieniem atmosferycznym. 
 • Z  układem nadciśnienia,   gdzie  wewnątrz  szynoprzewodu  przy  pomocy  odpowiedniej  instalacji  i  aparatury utrzymywane jest niewielkie nadciśnienie (1 kPa) suchego powietrza. 

Instalacja suchego powietrza jest trwale podłączona do zewnętrznej osłony, a dzięki stacji redukcyjnej ciśnienie wewnątrz szynoprzewodu jest automatycznie kontrolowane i regulowane. Nadciśnienie  suchego powietrza,  utrzymujące  się  nieprzerwanie  wewnątrz,  powoduje  całkowite wyeliminowanie zjawiska kondensacji wilgoci na elementach izolacyjnych oraz zapobiega przenikaniu cząstek  pyłu. 

Szynoprzewody typu ALPE charakteryzują się: 
 • bogatym typoszeregiem, gwarantującym optymalny ich dobór do warunków pracy, 
 • samonośną konstrukcją, pozwalającą na przęsła o długości standardowej do 12 m, 
 • zastosowaniem  włazów  zapewniających  dostęp  do  izolatorów i połączeń skręcanych,
 • dużą niezawodnością, niskim kosztem eksploatacji, 
 • niskim natężeniem pola elektrycznego wydostającego się poza osłonę, 
 • odpornością  na korozję, 
 • wysokim stopieniem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego.
 

BUDOWA

IPB ALPE - w ekranie w kształcie rury znajduje się tor prądowy jednej fazy.Ekran
Ekran szynoprzewodu ma kształt okrągły i wykonany jest z aluminium, jest  konstrukcją samonośną, w całości  spawaną, zapewniającą  szczelność. W ekranie są  rozmieszczone włazy  rewizyjno - montażowe  umożliwiające łatwy dostęp do izolatorów.  W  wykonaniach  z nadciśnieniem końce ekranu zamyka się izolatorami przepustowymi. W celu uzyskania lepszej wymiany ciepła z otoczeniem, wewnętrzna powierzchnia ekranu malowana jest  na kolor czarny. Zewnętrzna powierzchnia ekranu malowana jest w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL (standardowy kolor to RAL 7035). 
Szynoprzewód posiada stopień ochrony IP65 - pyłoszczelność i wodoszczelność. 

Tory prądowe
Tory prądowe fazowe w postaci rur lub profili aluminiowych podparte są na izolatorach wsporczych. Odpowiednia konstrukcja zamocowania szyn prądowych do izolatorów zapewnia swobodny, osiowy przesuw szyny względem ekranu, eliminując skutki zjawiska cieplnej rozszerzalności liniowej.

Izolatory wsporcze
W standardowych  wykonaniach  szynoprzewodów  stosowane  są  izolatory  wsporcze  wykonane z żywicy epoksydowej. Izolatory  wykorzystywane  są  jako  elementy  mocujące  tory  prądowe  w  ekranie. 
 

Izolatory przepustowe
Izolatory przepustowe stosuje się w  podstawowych  rozwiązaniach  jako  barierę  rozdzielającą  strefę  szynoprzewodu  z  nadciśnieniem suchego powietrza, od strefy z ciśnieniem atmosferycznym lub w instalacjach bez nadciśnienia jako barierę zapobiegającą  zasysaniu  wilgotnego  powietrza  do  szynoprzewodu  w  czasie  otwarcia  osłon  przyłączy  do transformatorów lub generatorów w trakcie przeglądów i obsługi.

Elementy  kompensacyjne  
Szynoprzewody  wyposażone  są  w  elementy  kompensacyjne  toru  prądowego  i  ekranu  które  niwelują przesunięcia osiowe powstałe w wyniku zjawiska rozszerzalności cieplnej oraz eliminują przenoszenie drgań od urządzeń elektroenergetycznych. 
Kompensator  toru  prądowego  wykonany  jest  z  odpowiednio  dobranych  pojedynczych  aluminiowych elastycznych złącz falistych, spawanych w ciąg szyny prądowej. 
Kompensator  ekranu  wykonany  z  wytłoczonej  blachy  aluminiowej,  kompensuje  wydłużenia  i  zapewnia  szczelność  i  ciągłość przekroju.  
Kompensator ekranu połączeń szynoprzewodów z osłonami przyłączy do transformatora, generatora itp. wykonany  z  kauczuku  silikonowego  który  niweluje  wydłużenia  ekranu  i  przenoszenie  drgań  na szynoprzewody emitowane przez współpracujące urządzenia.

 
Elementy wsporcze 
Szynoprzewody standardowo zaopatrzone są w aluminiowe elementy wsporcze za pomocą których  mocowane są do konstrukcji nośnych, belek lub stropów. 

Aparatura elektryczna
Konstrukcja  szynoprzewodów  umożliwia  zamontowanie  w  specjalnych  osłonach  lub  bezpośrednio  w ekranie aparatury elektrycznej takiej jak: łączniki, przekładniki prądowe i napięciowe, odgromniki i inne.   

Przyłącza do urządzeń 
Przyłącza  do  urządzeń, jak transformator,  generator,  rozdzielnica  itd.  wykonywane  są  z  aluminiowych osłon. Zaciski urządzeń łączone są złączami elastycznymi, miedzianymi lub aluminiowymi o srebrzonych lub cynowanych  powierzchniach  styku.  Osłony  posiadają  odpowiednie  włazy  lub  są  tak  skonstruowane  aby zapewniały łatwy dostęp do połączeń rozbieralnych lub ich łatwy demontaż. 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
Ochronę  przed  dotykiem  bezpośrednim  stanowią  aluminiowe  ekrany  szyn  prądowych,  o  stopniu ochrony  IP65,  i  osłony  przyłączy  które  są  odporne  na  odkształcenia  i  naprężenia  występujące  podczas normalnej eksploatacji. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim 
Szynoprzewody  typu  ALPE  pracują  w  tzw.  „układzie  zwartym”  ekranów.  Na  wszystkich  końcowych odcinkach  tzn.  przy  transformatorze,  generatorze  i  odczepie,  ekrany  poszczególnych  faz  połączone  są spawanymi  aluminiowymi  zworami  o  odpowiednio  dobranym  przekroju.  Tak  więc  ekrany  wszystkich  faz stanowią elektrycznie jedną całość, która przyłączona jest do głównego zacisku uziemiającego. 

Projekt i obliczenia.
Projekty i obliczenia wykonywane są przez doświadczonych projektantów, łączących specjalistyczną wiedzę inżynierską i doświadczenie ze specjalistycznym oprogramowaniem.  W efekcie, po zakończeniu procesu konsultacji, zapewniamy najbardziej optymalne rozwiązania projektowe, które spełniają wymagane parametry techniczne i warunki eksploatacji, a zarazem są  najkorzystniejsze z punktu widzenia budżetu inwestycji. 

Badania typu
Szynoprzewody poddawane są badaniom typu, przeprowadzanymi zgodnie 
z międzynarodowymi normami (ANSI, IEC, EN) przez prestiżową, akredytowaną, niezależną jednostkę certyfikującą.  Badania typu, będące wymogiem specjalnym projektu, mogą zostać przeprowadzone na koszt Klienta, po uzgodnieniu wszystkich warunków realizacji.

  

Nasze
Realizacje

Alstema wyprodukowała tysiące metrów szynoprzewodów średniego napięcia przeznaczonych dla kilkudziesięciu najważniejszych Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Rafinerii w Europie, Azji i Afryce. Specjalizacją spółki są szynoprzewody jednofazowe (IPB) i trójfazowe (SPB / NSPB) w wykonaniach okrągłych i prostokątnych. Ponadto w cyklu dystrybucji energii elektrycznej znajdują się także inne realizacje spółki: szafy wyprowadzenia mocy, szafy zera generatora, przyłącza do urządzeń, chłodnice i inne urządzenia dostarczane wiodącym na światowym rynku Wykonawcom obiektów energetycznych.

SERWIS

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnych oraz innych producentów, 
 • montaż Wyłączników Generatorowych, 
 • przeglądy okresowe z możliwością przedłużenia okresu gwarancyjnego, 
 • wymiana podzespołów w istniejących systemach, 
 • modernizacje starych systemów do nowych parametrów, 
 • modyfikacje przyłączy po wymianie transformatorów, rozdzielnic,
 • Systemy Nadciśnienia Suchego Powietrza w istniejących szynoprzewodach,
 • serwis awaryjny.

MONTAŻ

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnej produkcji,
 • montaż szynoprzewodów innych producentów,
 • montaż Wyłączników Generatorowych w istniejących układach wyprowadzenia mocy,
 • dostosowanie przyłączy szynoprzewodów po wymianie transformatorów i rozdzielnic,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 • obiektów elektrycznych i energetycznych,
 • urządzeń pomocniczych w elektrowniach,
 • rurociągów przemysłowych,
 • konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych,

PROJEKTOWANIE

Zakres Projektowy uwzględnia:
1. Wsparcie techniczne dla uczestników projektu, włączając w to pomiary własne 
w obiekcie docelowym, wyjaśnienia, spotkania, przeglądy, założenia, wytyczne 
i uzgodnienia międzybranżowe,

2. Dokumentację Projektową opracowaną dla uzyskania rozwiązań spełniających wymagane parametry techniczne i warunki eksploatacji,  a zarazem najkorzystniejszych dla budżetu inwestycji m.in. ...