WE WORK WITH POWER
Usługi specjalistyczne/PROJEKTOWANIE

PROJEKTOWANIE

Zakres Projektowy uwzględnia:
1. Wsparcie techniczne dla uczestników projektu, włączając w to pomiary w obiekcie docelowym, przeglądy, założenia, wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe.
 
2. Dokumentację Projektową opracowaną dla uzyskania rozwiązań spełniających wymagane parametry techniczne i warunki eksploatacji,  a zarazem najkorzystniejszych dla budżetu inwestycji m.in. 
 
 • obliczenia podstawowych wymiarów szynoprzewodów dla zadanych temperatur granicznych, 
 • określenie poziomów strat elektrycznych, 
 • obliczenie sił i naprężeń występujących w szynoprzewodach podczas zwarć, 
 • wykazanie poprawności doboru materiałów i geometrii szynoprzewodów, 
 • określenie sił przenoszonych na konstrukcje wsporcze,
 • obliczenia przekroju szyn i przewodów w punktach uziemiających, 
 • rysunki przebiegu tras szynoprzewodów i przyłączy do urządzeń, 
 • model 3D przebiegu tras szynoprzewodów i przyłączy do urządzeń, 
 • rysunki przepustów szynoprzewodów przez ściany budynków, 
 • diagram uziemień szynoprzewodów, 
 • diagramy i szczegóły konstrukcyjne układów nadciśnienia w szynoprzewodzie.

3. Dokumentację Odbiorczą, która zawiera m. in.:
 • rysunki, opisy techniczne, karty danych technicznych, 
 • protokoły prób napięciowych, protokoły pomiarów rezystancji izolacji, protokoły połączeń skręcanych,
 • protokoły pomiarów powłok malarskich, 
 • WPS, certyfikaty spawaczy, 
 • certyfikaty, atesty, świadectwa dla zastosowanych materiałów i komponentów, 
 • Dokumentację Techniczno - Ruchową, 
 • Deklarację Zgodności, 
 • Oświadczenie o przekazaniu do eksploatacji, 
 • Gwarancję.


 

Nasze
Realizacje

Alstema wyprodukowała tysiące metrów szynoprzewodów średniego napięcia przeznaczonych dla kilkudziesięciu najważniejszych Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Rafinerii w Europie, Azji i Afryce. Specjalizacją spółki są szynoprzewody jednofazowe (IPB) i trójfazowe (SPB / NSPB) w wykonaniach okrągłych i prostokątnych. Ponadto w cyklu dystrybucji energii elektrycznej znajdują się także inne realizacje spółki: szafy wyprowadzenia mocy, szafy zera generatora, przyłącza do urządzeń, chłodnice i inne urządzenia dostarczane wiodącym na światowym rynku Wykonawcom obiektów energetycznych.

SERWIS

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnych oraz innych producentów, 
 • montaż Wyłączników Generatorowych, 
 • przeglądy okresowe z możliwością przedłużenia okresu gwarancyjnego, 
 • wymiana podzespołów w istniejących systemach, 
 • modernizacje starych systemów do nowych parametrów, 
 • modyfikacje przyłączy po wymianie transformatorów, rozdzielnic,
 • Systemy Nadciśnienia Suchego Powietrza w istniejących szynoprzewodach,
 • serwis awaryjny.

MONTAŻ

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnej produkcji,
 • montaż szynoprzewodów innych producentów,
 • montaż Wyłączników Generatorowych w istniejących układach wyprowadzenia mocy,
 • dostosowanie przyłączy szynoprzewodów po wymianie transformatorów i rozdzielnic,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 • obiektów elektrycznych i energetycznych,
 • urządzeń pomocniczych w elektrowniach,
 • rurociągów przemysłowych,
 • konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych,

PROJEKTOWANIE

Zakres Projektowy uwzględnia:
1. Wsparcie techniczne dla uczestników projektu, włączając w to pomiary własne 
w obiekcie docelowym, wyjaśnienia, spotkania, przeglądy, założenia, wytyczne 
i uzgodnienia międzybranżowe,

2. Dokumentację Projektową opracowaną dla uzyskania rozwiązań spełniających wymagane parametry techniczne i warunki eksploatacji,  a zarazem najkorzystniejszych dla budżetu inwestycji m.in. ...