WE WORK WITH POWER
Współpraca/GWARANCJA JAKOŚCI

GWARANCJA JAKOŚCI


ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA: JAKOŚĆ – BHP – ŚRODOWISKO
 DODATKOWE REKOMENDACJE 
Na życzenie Klienta możemy rozszerzyć zakres informacji o dodatkowe dokumenty, których przykładowa lista znajduje się poniżej.
 • Referencje                
 • Lista realizacji
 • Gwarancje należytego wykonania robót
 • WPS 
 • WPQR (do wglądu w siedzibie spółki)
 • Procedury malowania, pakowania, transportu i  składowania
 • Procedury odbiorów FAT i SAT
 • Instrukcje montażu
 • DTR
 • Raporty z badań typu (do wglądu w siedzibie spółki).
 • Uprawnienia personelu
TECHNOLOGIE I KOMPETENCJE 
Technologie procesów spawania - potwierdzone protokołami kwalifikowania technologii spawania – są stosowane dla pełnego zakresu realizowanych procesów spawalniczych. 
Utrzymujemy i rozwijamy kompetencje personelu spawalniczego, certyfikowanego w pełnym zakresie realizowanych procesów spawalniczych .
W zależności od indywidualnych warunków wykonania i odbioru procesów spawalniczych, stosujemy metody oceny w pełnym zakresie badań (VT, UT, PT, MT, RT.)

BADANIA I CERTYFIKATY
Posiadane badania typu wydawane są przez prestiżową, akredytowaną, niezależną jednostkę certyfikującą.  Badania typu, będące wymogiem specjalnym projektu, mogą zostać przeprowadzone po uzgodnieniu szczegółowych warunków realizacji. 


 

Nasze
Realizacje

Alstema wyprodukowała tysiące metrów szynoprzewodów średniego napięcia przeznaczonych dla kilkudziesięciu najważniejszych Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Rafinerii w Europie, Azji i Afryce. Specjalizacją spółki są szynoprzewody jednofazowe (IPB) i trójfazowe (SPB / NSPB) w wykonaniach okrągłych i prostokątnych. Ponadto w cyklu dystrybucji energii elektrycznej znajdują się także inne realizacje spółki: szafy wyprowadzenia mocy, szafy zera generatora, przyłącza do urządzeń, chłodnice i inne urządzenia dostarczane wiodącym na światowym rynku Wykonawcom obiektów energetycznych.

SERWIS

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnych oraz innych producentów, 
 • montaż Wyłączników Generatorowych, 
 • przeglądy okresowe z możliwością przedłużenia okresu gwarancyjnego, 
 • wymiana podzespołów w istniejących systemach, 
 • modernizacje starych systemów do nowych parametrów, 
 • modyfikacje przyłączy po wymianie transformatorów, rozdzielnic,
 • Systemy Nadciśnienia Suchego Powietrza w istniejących szynoprzewodach,
 • serwis awaryjny.

MONTAŻ

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnej produkcji,
 • montaż szynoprzewodów innych producentów,
 • montaż Wyłączników Generatorowych w istniejących układach wyprowadzenia mocy,
 • dostosowanie przyłączy szynoprzewodów po wymianie transformatorów i rozdzielnic,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 • obiektów elektrycznych i energetycznych,
 • urządzeń pomocniczych w elektrowniach,
 • rurociągów przemysłowych,
 • konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych,

PROJEKTOWANIE

Zakres Projektowy uwzględnia:
1. Wsparcie techniczne dla uczestników projektu, włączając w to pomiary własne 
w obiekcie docelowym, wyjaśnienia, spotkania, przeglądy, założenia, wytyczne 
i uzgodnienia międzybranżowe,

2. Dokumentację Projektową opracowaną dla uzyskania rozwiązań spełniających wymagane parametry techniczne i warunki eksploatacji,  a zarazem najkorzystniejszych dla budżetu inwestycji m.in. ...