WE WORK WITH POWER
Współpraca

Współpraca

ALSTEMA sp. z o.o. to firma o ponadwudziestoletniej tradycji i nowoczesnym zapleczu techniczno – produkcyjnym i badawczym. Spółka jest wyspecjalizowanym producentem urządzeń kierowanych głównie do branży energetycznej, chociaż potencjał produkcyjny i posiadane doświadczenie pozwalają na zaawansowane technologicznie realizacje dla innych segmentów przemysłu.

 


 
ALSTEMA sp. z o.o. dysponuje dwoma halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8 tys. m2, umożliwiających realizację zadań o znacznych ciężarach i gabarytach. Cykl produkcyjny opiera się o nowoczesny park maszynowy, na który składają się na każdym etapie urządzenia CNC przeznaczone m.in. do: cięcia blach wiązką lasera i strumieniem wody, walcowania blach, krawędziowania blach oraz obróbki mechanicznej. Alstema posiada roboty spawalnicze pozwalające na pełne zautomatyzowanie procesów wzdłużnego i obwodowego spawania rur. Powłoki malarskie aplikowane są w nowoczesnej malarni, przy zastosowaniu technologii hydrodynamicznej i elektrostatycznej.

Nasze
Realizacje

Alstema wyprodukowała tysiące metrów szynoprzewodów średniego napięcia przeznaczonych dla kilkudziesięciu najważniejszych Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Rafinerii w Europie, Azji i Afryce. Specjalizacją spółki są szynoprzewody jednofazowe (IPB) i trójfazowe (SPB / NSPB) w wykonaniach okrągłych i prostokątnych. Ponadto w cyklu dystrybucji energii elektrycznej znajdują się także inne realizacje spółki: szafy wyprowadzenia mocy, szafy zera generatora, przyłącza do urządzeń, chłodnice i inne urządzenia dostarczane wiodącym na światowym rynku Wykonawcom obiektów energetycznych.

SERWIS

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnych oraz innych producentów, 
 • montaż Wyłączników Generatorowych, 
 • przeglądy okresowe z możliwością przedłużenia okresu gwarancyjnego, 
 • wymiana podzespołów w istniejących systemach, 
 • modernizacje starych systemów do nowych parametrów, 
 • modyfikacje przyłączy po wymianie transformatorów, rozdzielnic,
 • Systemy Nadciśnienia Suchego Powietrza w istniejących szynoprzewodach,
 • serwis awaryjny.

MONTAŻ

 • kompleksowy montaż szynoprzewodów własnej produkcji,
 • montaż szynoprzewodów innych producentów,
 • montaż Wyłączników Generatorowych w istniejących układach wyprowadzenia mocy,
 • dostosowanie przyłączy szynoprzewodów po wymianie transformatorów i rozdzielnic,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
 • obiektów elektrycznych i energetycznych,
 • urządzeń pomocniczych w elektrowniach,
 • rurociągów przemysłowych,
 • konstrukcji stalowych i instalacji przemysłowych,

PROJEKTOWANIE

Zakres Projektowy uwzględnia:
1. Wsparcie techniczne dla uczestników projektu, włączając w to pomiary własne 
w obiekcie docelowym, wyjaśnienia, spotkania, przeglądy, założenia, wytyczne 
i uzgodnienia międzybranżowe,

2. Dokumentację Projektową opracowaną dla uzyskania rozwiązań spełniających wymagane parametry techniczne i warunki eksploatacji,  a zarazem najkorzystniejszych dla budżetu inwestycji m.in. ...